[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Nghiên Cứu Công Nghệ Cây Trồng > Tổng Hợp Thành Quả Nghiên Cứu
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - Cách trồng rau mầm mới - 2 ngày thu hoạch
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

Cách trồng rau mầm mới - 2 ngày thu hoạch

 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <12
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề  Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
hnt1961 Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 21 Jul 2011
Địa chỉ: TP thai Binh
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn hnt1961 Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 07 Aug 2011 lúc 6:00pm
Từng viết bởi trieungo trieungo Đã được viết:

Vui lòng cho mình biết giá của sản phẩm đất sạch Nano, số lượng bán & giao hàng như thế nào? hiện nay mình đang trồng rau mầm sử dụng cho gia đình. Số lượng mình cần cũng khá nhiều.

Thanks


Ban oi xem tromg tai lieu huong dan thi 28.000d/ 1kg dat nano ,ma 1khay ban y' noi o tren la can 2kg dat???
http:
Bán đặc sản bánh đa Quỳnh Côi - rau mầm sạch, không dùng chất bảo quản, phụ gia hay bất kì thuốc trừ sâu, kích thích nào./.
Quay về đầu
hnt1961 Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 21 Jul 2011
Địa chỉ: TP thai Binh
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn hnt1961 Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 07 Aug 2011 lúc 6:18pm
Từng viết bởi trieungo trieungo Đã được viết:

Vui lòng cho mình biết giá của sản phẩm đất sạch Nano, số lượng bán & giao hàng như thế nào? hiện nay mình đang trồng rau mầm sử dụng cho gia đình. Số lượng mình cần cũng khá nhiều.

Thanks


DAY BAN HACH TOAN KINH TE THEO TRONG TAI LIEU HUONG DAN CUA CAC BAN NANO DAY:

Nếu lấy khay xốp (40cm x 50cm x 7 làm định mức thì cần 2kg giá thể NANO và 30-40g hạt giống là đủ.

Như vậy: Tự trồng rau mầm trong gia đình để dùng không cần quá dày, không cần ngâm hạt và ủ hạt, mà gieo trực tiếp, thao tác trồng và chăm sóc rất đơn giản. Mầm hạt sinh trưởng mạnh không sâu bệnh, thân mầm và lá mầm lớn, dài 10-12cm, sau 6-7 ngày trồng thu được 400-500g.

VA DAY LA TINH TOAN CUA CAC BAN NANO:

1 Kg Haït gioáng buoäc phaûi söû duïng  töông öùng vôùi 06 Kg ñaát saïch khoâng muøi NANO

Chaêm soùc theo ñuùng höôùng daãn kyõ thuaät sau töø 5 - 7 ngaøy chuùng ta thu hoaïch töø 15-17 Kg rau saïch.

*  Ñaát 28,000 ñ / 1 Kg * 06 Kg = 168,000 ñ                          (1)

*  Gioáng caûi maàm (C.M 1): 80,000 ñ / 1 Kg * 01 Kg = 80,000 ñ  (2)

*  Thuøng xoáp/ khay ñeå troàng: 50,000 ñ / 1 caùi * 01 = 50,000 ñ    (3)

*  Tuùi nilon, bao bì ñöïng rau: 2,000 - 5,000 ñ                 (4)

 

*  Toång chi phí ñaàu tö: (1) + (2) + (3) + (4) = 303,000 ñ              (5)

 

 

*  Sau toái ña 05-07 ngaøy, chuùng ta thu hoaïch bình quaân thaáp nhaát laø

    = 15 Kg rau saïch

*  Ñôn giaù baùn sæ rau caûi maàm hieän nay cuûa chuùng toâi ñang giao cho heä thoáng caùc sieâu thò cuûa Metro, Coop Mart, City Mart, Maximart… = 50,000 ñ / 1 Kg

 

*  Nhö vaäy: 15 Kg * 50,000 ñ = 750,000 ñ.                             (6)

 

*  Sau 05-07 ngaøy saûn xuaát, thu hoaïch chuùng ta tröø chi phí seõ ñöôïc nhö sau:

 

Toång thu (6) – chi phí ñaàu tö (5) = 447,000 ñ (lôïi nhuaän)         

 

       KO BIET CAC BAN NANO CO NHAM LAN KO NHI??? CON MINH THI THAY 1KG HAT CAN 5 KHAY VA LA 10KG DAT CHI DAT KO DA LA 280.000D+ 80.000D

http:
Bán đặc sản bánh đa Quỳnh Côi - rau mầm sạch, không dùng chất bảo quản, phụ gia hay bất kì thuốc trừ sâu, kích thích nào./.
Quay về đầu
yeumauxanh Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 03 Oct 2008
Địa chỉ: Hải phòng
Status: Offline
Points: 272
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn yeumauxanh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 30 Aug 2011 lúc 5:24pm
28 k/ 1kg mà 1 khay cần 2 kg thì giá thành cũng cao nhỉ . Đất này tái sử dụng thì vấn đề nhặt bỏ rễ của rau thế nào ??
Chỉ mua đất thôi  ko mua khay thì có bán ko ?? Phân phối tại những TP nào vậy ??
Quay về đầu
baoJesus Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 09 Jul 2011
Địa chỉ: Saigon
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn baoJesus Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Oct 2011 lúc 12:39am
Trong phần hướng dẫn là sau 5->7 ngày thu hoạch!

Trong khi cái chủ đề lại cho 1 cái tên quá kêu làm sửng sốt nhiều người "2 ngày thu hoạch"

Không biết bạn là người kinh doanh hay là trồng trọt
nếu kinh doanh thì nên để chính xác và chân thật, còn nếu trồng trọt thì cũng hãy chân thật và chính xác! => kêu ngạo đi trước sự bại hoại sẽ theo sau.
Ta làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho ta.
Quay về đầu
Nhan Tran Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 14 Apr 2008
Địa chỉ: TP.HCM
Status: Offline
Points: 28
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Nhan Tran Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Oct 2011 lúc 9:39am
Sao trong tài liệu của bạn mình thấy rau mầm thu hoạch sau 5-7 ngày mà đâu phải 2 ngày. Mình có thể mua đất nano ở 617 Phan văn Trị Gò vấp không ?
 
Quay về đầu
yoyo1472 Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 30 Jul 2011
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn yoyo1472 Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Oct 2011 lúc 1:06pm
giá thành sao mà cao nhỉ
thích tất cả loại cây, cây ăn được và cây đẹp
Quay về đầu
trungnganthuhai Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 03 Jun 2008
Địa chỉ: Bình định
Status: Offline
Points: -3
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn trungnganthuhai Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Oct 2011 lúc 5:07pm
Theo tôi thấy có vẻ đây là chiêu lăng xê để bán phế phẩm bịch nấm đã trồng hay sao ấy...
Vì chỗ tôi cũng đang có nơi dự định sử dụng phế phẩm bịch nấm linh chi sau khi thu hoạch nấm để trồng rau mầm hoặc ủ làm thức ăn cho trùn quế.
Nếu không đúng xin nói rõ lại giúp.
Quay về đầu
ca heo Xem từ trên xuống
Elite Member
Elite Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 30 Nov 2007
Địa chỉ: Hanoi
Status: Offline
Points: -5
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn ca heo Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Oct 2011 lúc 11:21pm
"Loại đất sạch này có thể trồng lại trong vòng 2 năm mà không cần bổ sung dinh dưỡng...."
Bạn có thể giải thích rõ hơn câu này được không?
0902120000
Quay về đầu
ca heo Xem từ trên xuống
Elite Member
Elite Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 30 Nov 2007
Địa chỉ: Hanoi
Status: Offline
Points: -5
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn ca heo Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 17 Oct 2011 lúc 11:23pm
"Đất sạch NANO đã được viện Pasteur tpHCM kiểm nghiệm và chứng nhận là đất sạch, vì vậy trồng ra rau mầm sẽ là sạch tuyệt đối"
Thế nào là sạch tuyệt đối vậy bạn?
0902120000
Quay về đầu
 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <12
  Share Topic   

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

Trang này được hoàn thành trong 0.328 Giây.