[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Nghiên Cứu Công Nghệ Cây Trồng > Công Trình Đang Nghiên Cứu
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - Pha dung dịch theo cách đơn giản
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

Pha dung dịch theo cách đơn giản

 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <1 14151617>
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề  Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 05 Nov 2012 lúc 6:36pm

3.8.2  Phân-tích mô cây

                  Do thực-hiện việc phân-tích các mô cây để so-sánh với kết-qủa phân-tích dung-dịch dinh-dưỡng, chúng ta có thể biết được sư tương-quan vật-lý của cây với sự mất quân-bình các thành-phần trong dung-dịch dinh-dưỡng. Điều nầy giúp chúng ta chủ-động kiểm-soát được các dao-động trong dung-dịch để điều-chỉnh các thành-phần dinh-dưỡng trước khi các triệu-chứng thấy được xuất-hiện trên cây. Nhờ đó ngăn-chặn được hiện-tượng căng-thẳng cho cây trồng do các thành-phần dinh-dưỡng gây ra, giúp tăng năng-xuất, bởi cây sẽ luôn được tăng-trưởng trong điều-kiện dinh-dưỡng tối-ưu.

                  Ưu-điểm của phân-tích mô cây so với phân-tích dung-dịch là các chất trong mô cây là các chất cây hút, còn các chất trong dung-dịch chỉ là các chất đang có sẵn để cây sẽ hút. Những nguyên-tố chánh thưc sự được hấp-thu có thể bị hạn-chế bởi những điều-kiện như giá-thể, dung-dịch, các yếu-tố về môi-trường, hoặc bởi chính bản thân cây là nguyên-do. Ví-dụ như, nếu giá-thể không hoàn-toàn là “trơ” và phản-ứng với dung-dịch dinh-dưỡng, các ions có thể bị các hạt của giá thể giữ lại, không phóng-thích ra cho cây dùng. Mất cân-bằng dinh-dưỡng trong dung-dịch, hoặc dao-động độ pH, cây sẽ giảm hấp-thu phân. Bệnh cây, hoặc tuyến-trùng trong rễ, giảm thiểu khả-năng hấp-thu dinh-dưỡng. Các yếu-tố môi-trường, như thiếu ánh-sáng, nhiệt-độ quá nóng hoặc quá lạnh, cũng như lượng carbon dioxide thấp sẽ ngăn không cho cây tận dụng được các chất dinh-dưỡng có sẵn trong dung-dịch. Phân-tích mô cây sẽ cho thấy hậu-qủa của các yếu-tố trên tác-động lên cây như thế nào.

                  Việc phân-tích mô cây liên-hệ tới tình-trạng dinh-dưỡng của một cây được đặt trên căn-bản thực-tế là một cây mọc bình thường, khỏe mạnh có liên-đới với những mức-độ rõ-ràng của mỗi chế-độ dinh-dưỡng trong mỗi phần nào đó của cây. Do bởi dù là cây mọc bình-thường cũng sẽ không tạo các mô giống nhau trên tất cả các phần của cây, các giống cây cũng khác nhau, như vậy, cần phải chọn một số mô tiêu-biểu để xác-định tình-trạng tăng-trưởng. Thường, một lá non khỏe mạnh, gần chồi ngọn của nhánh chánh được chọn. Kết-quả xác-thực hơn nếu phân-tích các mẫu theo từng giai-đoạn, hơn là lấy nhiều mẫu nhưng chỉ trong một giai-đoạn tăng-trưởng, bởi nồng-độ dinh-dưỡng giảm trong lúc cây gìa và trưởng-thành.

                  Để liên-hệ một cách chính-xác các kết-quả phân-tích mô với các nhu-cầu dinh-dưỡng cây, phải có đủ dữ-kiện về tình-trạng tăng-trưởng tối-ưu của giống cây đó, ví-dụ như Bản 3.8. Cái mô tiêu-biểu của cà chua, là trên lá thứ năm tính từ chồi ngọn của cành chánh và được tính gồm cả thân lá và cuống lá. Phải lấy mẫu ít nhất trên mười cây trồng cùng một lứa và cùng một chế-độ dinh-dưỡng. Mô tiêu-biểu của dưa leo là lá non, không cuống, khoảng 10 cm đường kính, thường là lá thứ ba tính từ ngọn xuống của nhánh chánh. Mẫu tiêu-biểu phải đồng nhất với các mẫu kia. Các lá nầy hoặc được sấy khô 70oC trong 48 giờ, hoặc chuyển thẳng trong tình-trạng tưoi cho phòng thí-nghiệm. Trước khi sấy khô, tách rời thân lá và cuống lá. Phân-tích NO3-N, PO4-P, K, Ca và Mg thường thực-hiện trên cuống lá; các phân vi-lượng trên thân lá.

                  Để xét nghiệm kết-qủa, phải biết rõ ngày trồng, giai-đoạn cây và chế-độ dinh-dưỡng từ trước. Loạt xét nghiệm hàng tuần sẽ cho thấy rõ ràng hơn kết-quả của bất cứ chế-độ dinh-dưỡng nào. Một phân-tích tổng-hợp dinh-dưỡng và mô cây sẽ cho phép người trồng lường trước được bất cứ vấn-nạn nào trước khi những triệu-chứng xãy ra để có những sửa đổi thích-ứng thành-phần dung-dịch dinh-dưỡng.

                            Bản 3.8  Lượng các chất dinh-dưỡng tìm thấy trong mô các cây khỏe mạnh

Nguyên-tố

Cà chua

Dưa leo

Cải

N %

4.5             (4.5  -  5.5)

5.25          (5.0  -  6.0)

4.3             (3.0  -  6.0)

P %

0.7             (0.6  -  1.0)

0.75          (0.7  -  1.0)

1.0             (0.8  -  1.3)

K %

4.5             (4.0  -  5.5)

4.75          (4.5  -  5.5)

5.4             (5.0  -  10.8)

Ca %

1.5             (1.5  -  2.5)

3.0             (2.0  -  4.0)

1.5             (1.1  -  2.1)

Mg %       

0.5             (0.4  -  0.6)

0.75          (0.5  -  1.0)

0.42          (0.3  -  0.9)

Fe (ppm)

100           (80  -  150)

125           (100 – 150)

120           (130 – 600)

B (ppm)

50              (35  -  60)

40              (35  -  60)

32              (25  - 40)

Mn (ppm)     

70              (70 – 150)

70              (60  -  150)

70              (20 – 150)

Zn (ppm) 

30              (30 – 45)

50              (40 – 80)

45              (60 – 120)

Cu (ppm)

5                (4  -  6)

8                ( 5  -  50 )

14              (7  -  17)

Mo (ppm)                 

2                (1  -  3)

2                (1  - 3)

2 – 3         (1  -  4)

N / K (tỷ-lệ)  

1.0             (0.9  -  1.2)

1.1             (1.0  -  1.5)

 

 

Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 05 Nov 2012 lúc 6:38pm

3.8.3  Thay dung-dịch dinh-dưỡng

                  Steiner, năm 1980, thử-nghiệm về dung-dịch dinh-dưỡng cho thấy rằng nếu tỷ-lệ dinh-dưỡng hấp-thu cho một vụ mùa nào đó dưới những tình-trạng được biết, có thể cung-cấp ions liên tục cho dung-dịch với những tỷ-lệ hỗ-tương, được kiểm-soát chỉ duy-nhất bởi một dụng-cụ đo tính dẫn điện (electrical conductivity meter : dụng-cụ dùng đo mức độ dẫn điện của dung-dịch dinh-dưỡng. Nồng-độ càng cao, số đo càng lớn). Nói chung, điều nầy đúng, nhưng kéo dài thời-gian xử-dụng một dung-dịch dinh-dưỡng có thể dẫn đến tình-trạng tích-tụ một vài nguyên-tố vi-lượng, đến mức thành độc-tố như là kẽm (zinc) và đồng (copper) từ trong ống dẫn hệ-thống cấp thủy, tạp chất trong phân, hoặc ngay chính trong nước

                  Thời-gian hữu-dụng của một dung-dịch dinh-dưỡng tùy thuộc chính-yếu vào mức tích-lũy ions thặng-dư và tốc-độ cây hấp-thu. Một kết-qủa tích-lũy như vậy có được trong một dung-dịch dinh-dưỡng có một nồng-độ thẩm-thấu cao. Một dụng-cụ đo mức-độ điện-dẫn (bán ngoài thị-trường), được dùng để biết nồng-độ dinh-dưỡng trong dung-dịch. Đo dung-dịch mỗi lần pha mới và mỗi lần châm thêm điều-chỉnh. Khi tổng-lượng chất khoáng trong dung-dịch tăng, càng dễ dẫn điện. Đơn-vị để đo tính dẫn nầy gọi là mho. Để cho đơn-giản, tính dẫn điện nầy thường được diễn-đạt là millimhos/cm, dùng trong khoảng 2.00 đến 4.00. Độ muối khoáng trên 4.00 millimhos/cm có thể làm héo cây, cây ngưng lớn và trái bị nứt. Một mMho/cm = 1 milliSiemen/cm (mS/cm).

                  Nồng-độ chung của các nguyên-tố trong một dung-dịch dinh-dưỡng phài là giữa 1.000 đến 1.500 ppm để áp-lực thẩm-thấu sẽ giúp rễ dễ hấp-thu. Nồng-độ nầy tương-ứng với độ điện dẫn của nồng-độ tổng-lượng muối khoáng trong dung-dịch đọc trên dụng-cụ đo EC (electrical conductivity) là giũa 1.5 và 3.5 millimhos (nMho). Nói chung, nồng-độ thấp (1.5 – 2.0 mMho) thích-hợp cho dưa leo trong khi nồng-độ cao hơn (2.5 – 3.5) sẽ tốt hơn cho cà chua. Một nMho/cm tương-đương 650 ppm muối khoáng.

                  Cách tổng-quát, không dung-dịch dinh-dưỡng nào được dùng lâu hơn ba tháng mà không hoàn-toàn được thay, cùng với xả nước sạch toàn hệ-thống, kể cả liếp, chậu, bồn trồng, trưóc khi đua vào dung-dịch dinh-dưỡng mới. Hai tháng, có thể gọi là kinh-tế nhất cho thời-gian xử-dụng một đợt dung-dịch dinh-dưỡng, với điều-kiện dung-dịch phải được phân-tích và điều-chỉnh hàng tuần. Không như vậy, sau hai đến ba tuần là nên thay.

                  3.8.4  Điều-chỉnh dung-dịch dinh-dưỡng bằng dụng-cụ đo điện-dẫn (Electrical Conductivity)                        

                  Dụng-cụ đo tổng-số chất hòa-tan (TDS = Total dissolved solutes) là dụng-cụ đo độ điện-dẫn căn-bản của nước có chứa chất rắn hòa-tan trong đó. Số-lượng chất rắn hòa-tan được tính bằng phần triệu (part per million = ppm) hoặc mg/l tính bằng trọng-lượng là tương-ứng ngang với điện-dẫn tính bằng millmhos (mMho) trên một đơn-vị dung-tích. Tuy vậy, tính điện dẫn EC biến đổi không những đối với nồng-độ muối khoáng hiện-diện, mà cũng đối với các hợp-chất hóa-học trong dung-dịch dinh-dưỡng. Vài loại phân dẫn điện tốt và vài loại kém hơn. Ví-dụ như ammonium sulfate dẫn điện tốt gấp đôi calcium nitrate và hơn ba lần của magnesium sulfate, trong khi urea lại hoàn-toàn không dẫn điện. Nitrate ions không dẫn điện tốt bằng potassium ions (Alt, D. 1980). Tỷ-lệ nitrogen càng cao hơn potassium thi chỉ số EC của dung-dịch dinh-dưỡng càng thấp. Đo điện-dẫn EC là đo tổng-thể dung-dịch, mà không đo riêng các nguyên-tố.  Vì lý-do nầy, trong khi một liên-hệ lý-thuyết mật-thiết có giữa TDS và EC, những dung-dịch tiêu-chuẩn của một dung-dịch dinh-dưỡng phải được đo để xác-định mối tương-quan của chúng với một dung-dịch có sẵn. Như Bản 3.9 bên dưới, một 666 ppm tổng-số chất hòa-tan TDS tương-đương 1.0 mMho, là số đo một dung-dịch chứa 490 ppm dung-dịch sodium chloride và 420 ppm dung-dịch calcium carbonate. Đó là một dung-dịch 490 ppm sodium chloride hoặc một dung-dịch 420 ppm calcium carbonate, hai dung-dịch riêng rẻ nầy tương-đương, mỗi dung-dịch đều đọc được trên EC-kế là 1.0mMho.

Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 05 Nov 2012 lúc 6:40pm

Bản 3.9   Liên-hệ giữa Tổng-số Chất hòa-tan (TDS) và Tính Dẫn điện (EC) của Dung-dịch Sodium Chloride và Calcium Carbonate

                                                         

TDS (ppm)    

EC (ppm)

NaCl (ppm)

CaCo2 (ppm)

10.000

15

8.400

7.250

6.600

10

5.500

4.700

5.000

7.5

4.000

3.450

4.000

6

3.200

2.700

3.000

4.5

2.350

2.000

2.000

3

1.550

1.300

1.000

1.5

750

640

750

1.125

560

475

666

1.0

490

420

500

0.75

365

315

400

0.6

285

250

250

0.375

175

150

100

0.15

71

60

66

0.10

47

40

50

0.075

35

30

40

0.06

28

24

25

0.0375

17.5

15

  6.6

0.01

4.7

4

 

                  Bản 3.9 trên, tương-quan nồng-độ (ppm) của sodium chloride và calcium carbonate với tính điện dẫn (EC) . Một bản liệt-kê tính điện dẫn dung-dịch 0,2% (2 grams phân pha trong 1 lít nước cất) của nhiều loại phân khác nhau (Bản 3.10). Tính điện dẫn của nhiều nồng-độ calcium nitrate khác nhau kê trong Bản 3.11. Những tiêu-chuẩn tính dẫn điện nầy được dùng để rút ra lý-thuyết về độ dẫn điện (EC) và tổng-số chất hòa-tan (TDS). Những đo-lường độ dẫn điện của các loại phân có thể khác nhau chút chút như thấy trong Bản 3.10 và 3.11 chính vì tính hòa-tan và độ tinh ròng của chất đó. Nếu mức độ dẫn điện không được đo ở nhiệt-độ chuẩn 25oC, một con số (nhân-tố) tương-ứng phải được dùng (Bản 3.12).

Bản 3.10 Độ dẫn điện của Dung-dịch 2%  Khoáng chất trong Nước Cất

Hợp-chất                   EC

(Phân)                   (mMho)

Hợp-chất (Phân)

EC (mMho)

Ca(NO3)2

2.0

KNO3

2.5

NH4NO3

2.9

(NH4)2SO4

3.4

K2SO4    

                  2.4

MgSO4-7H2O

1.2

MnSO4-4H2O

1.55

NaH2PO4

0.9

KH2PO4       

KH2PO4       

HNO3

4.8

H3PO4

1.8

 

Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 05 Nov 2012 lúc 6:41pm

 

Bản 3.11  Độ dẫn điện của Calcium Nitrate ở nhiều nồng-độ khác nhau (Hòa-tan trong nước cất)

Nồng độ ( % )

EC     (mMho)

0.05

0.5

0.1

1.0

0.2

2.0

0.3

3.0

0.5

4.8

1.0

9.0

 

Bản  3.12  Bản so-sánh tính dẫn điện tiêu-chuẩn (25oC) do nhiệt-độ thay đổi

oC

oF       

        Nhiệt-độ

 

  5

41.0

1.613

10

50.0

1.411

15       

59.0

1.247

16

60.8

1.211

17

62.6

1.189

18

64.4

1.163

19

66.2   

1.136

20

68.0

1.112

21

69.8

1.087

22       

71.6

1.064

23

73.4

1.043

25

77.0   

1.000

26

78.8

0.979

27

80.6   

0.960 

28

82.4   

0.943

29

84.2   

0.925

30

86.0

0.907

31       

87.8   

0.890

32

90.6

0.873

33

91.4

0.858

34

93.2

0.843

35

95.0

0.829

40

104.0 

0.763

45

113.0 

0.705

 

Một vài EC-kế, như “Volmatic” có gắn thêm bộ-phận bồi-hoàn nhiệt-độ có thể tự-động điều-chỉnh.

Kiểm-tra dung-dịch dinh-dưỡng bằng EC, áp-dụng cho hệ-thống kín của NFT (Phương-pháp Màng Dung-dịch) và tưới thấm từ bên dưới. EC-kế cũng có thể được dùng để kiểm-soát hệ-thống mở (không hồi-lưu) với bồn dung-dịch lớn.

3.8.5  Duy-trì dung-tích của dung-dịch dinh-dưỡng

Dung-dịch dinh-dưỡng phải luôn giữ ở dung-tích cố-định, cốt để dành sẵn cho cây luôn tăng-trưởng xử-dụng. Cây luôn hấp-thu nước nhiều hơn phân, và tỷ-lệ nước hấp-thụ cũng lớn hơn nhiều so với các nguyên-tố dinh-dưỡng chánh. Lúc nước đươc hút đi khỏi dung-dịch dinh-dưỡng, thì dung-tích của dung-dịch đương-nhiên phải giảm. Do bởi tỷ-lệ giữa nước và chất dinh-dưỡng do cây lấy đi quá sai-biệt, nồng-độ dung-dịch dinh-dưỡng còn lại trong hệ-thống ngày càng cao.

Trung-bình nước giảm xuống mỗi ngày từ 5 đến 10 phần trăm, tùy theo dung-tích của hệ-thống so với số cây và loại cây đang trồng. Nước có thể được bồi-hoàn trên căn-bản mỗi ngày. Trong hệ-thống NFT (phương-pháp màng dung-dịch), người trồng có thể định khá chính-xác lượng nước hút của cây. Tại Anh, (1978) các nhà nông ghi nhận rằng, vào ngày hè không mây, cà chua lớn tiêu-thụ 1.33 lít mỗi cây. Winsor và các đồng-sự (1980) chỉ ra rằng cà chua mất qua bốc hơi 15ml/cây/giờ trong đêm và tăng lên tới mức tối-đa là 134 ml/cây/giờ vào giữa trưa của một ngày hè không mây. Adams (1980) tính ra rằng dưa leo uống gấp đôi nước so với cà do bởi lá rộng bản hơn. Cây hút tới mức tối-đa 230 ml/cây/giờ dưới cường-độ ánh-sáng chói chang và nhiệt-độ tối-đa của buổi xế trưa. Những nông-gia kinh-nghiệm có thể châm nước hàng tuần hoặc gắn một vòi nước có phao nổi đóng/khoá để vòi nước nầy sẽ mở bất cứ lúc nào mực nước trong bồn lưng xuống. Phương-pháp nầy giữ mực nước luôn ở mức định sẵn. Châm nước hàng tuần, phải châm cho nước cao hơn mức ban đầu, để đến cuối tuần mực nước sẽ cũng vực xuống một mức tương-ứng. Nghĩa là từ đầu tuần đến cuối tuần, mực nước chỉ nhỉnh lên nhỉnh xuống chút đỉnh ngang qua mức ấn-định mà thôi. Sau hết, dù dùng phương-pháp nào để châm bù nước, dung-dịch dinh-dưỡng trong hệ-thống cũng phải được đo nồng-độ phân và độ pH để chỉnh cập-nhật, trừ phi đã có gắn hệ-thống điều-chỉnh tự-động.

 

 

Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1617
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 05 Nov 2012 lúc 6:45pm
Thưa,
Theo thiển-ý, tui không câu-nệ lắm. Chỉ cần không đi quá xa các công-thức hướng-dẫn, thì mọi việc vẫn xuôi chảy.
Kính.
Quay về đầu
origami Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 04 Aug 2010
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn origami Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 05 Nov 2012 lúc 9:02pm
không biết nói gì hơn với tấm lòng của bác Thủy Canh
Quay về đầu
cải bẹ xanh Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 16 Jun 2012
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn cải bẹ xanh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 05 Nov 2012 lúc 9:41pm
Đó là một kiến thức mà muốn trồng thương mại thì phải biết. Thanks much
Quay về đầu
tuongkha Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 13 May 2012
Địa chỉ: Quận 3, HCM
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn tuongkha Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 29 Nov 2012 lúc 12:03pm
Từng viết bởi Thủy-canh Thủy-canh Đã được viết:

Đây là nhân-tố chuyển đổi A qua B trên hàng thứ nhì của Bản 3.2. Hiểu khái-niệm bắt nguồn của những nhân-tố nầy giúp chúng ta tính những nhân-tố khác, kể cả những hợp chất không có kê trong bản 3.2 bên dưới.

 

3.2   Chuyển đổi nhân-tố khoáng chất

Cột A*                  Cột B*                                                                        Nhân-tố chuyển đổi

                                                                                                                  A qua B          B qua A


     Iron (Fe)               Ferrous sulfate (FeSO4.7H2O)………………………,978          0,201

                                    Iron chelate (FeEDTA)……………………………10,00           0,100

                                    (Sequestrene  -  10% iron)

  

 

Dạ, thưa bác Thủy canh, hôm qua con ngồi đọc cái trang này, thấy có dòng chuyển đổi nhân tố nguyên chất của Fe (từ A qua B), hình như do lỗi gõ bàn phím nên bị mất chữ số đằng trước.

Bác xem giúp con chữ số bị mất đằng trước là số mấy?? By the way, tài liệu này lợi hại ghê. Thanks bác Thủy-canh.
Quay về đầu
hongtrang88 Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 27 Aug 2014
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn hongtrang88 Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Aug 2014 lúc 11:16am
bạn cho mình xin công thức pha dung dịch thủy canh cụ thể về thành phần và hàm lượng phải pha từng chất là bao nhiêu được không. Vì đường link bị die rồi, không vào để xem được
Mình đang rất cần, cảm ơn bạn
Quay về đầu
tranglala89 Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 25 Sep 2014
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn tranglala89 Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Sep 2014 lúc 10:35am
sao cái link cậu gửi mình bấm vào k xem được cách pha dung dịch dinh dưỡng nhỉ câu. Cậu có thể gửi lại cho mình được k cậu,Mình đang muốn tìm cách pha dung dịch dinh dưỡng thủy canh cho cậy dâu tây. Cảm ơn cậu nhiều
Quay về đầu
 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <1 14151617>
  Share Topic   

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

Trang này được hoàn thành trong 0.297 Giây.